Екип за управление на екипа 

       

Елена Налбантова –директор, ръководител на проекта.

Светлана Лесинска – старши учител по английски език,  лице за контакти и координатор на проектните дейности. 

Йорданка Николова – технически организатор

Златка Драгнева - експертен организатор

 

Partner Organisation

Mrs    Paula  Ford  - Education  Head teacher/ Course Director

Green Lane CE Primary School

8403121

Green Lane

United Kingdom