Green Lane  CE Primary School is situated in the south west Durham market town of Barnard Castle at the top of Green Lane, just off Victoria Road. It is surrounded by extensive playing fields and gardens with panoramic views of Teesdale.

The school premises were built in 1956 as a secondary school. In 1977 secondary provision in Barnard Castle was amalgamated and relocated to its current site at Teesdale Comprehensive School. Burnard Castle Junior and Infant Schools then moved into the vacant Green Lane building. In 1980 the two schools were combined to form Barnard Castle C.E. Primary School ,now known as Green Lane Primary School. A full refurbishment was recently completed and full disabled access is now possible. The school caters for 4-11 year olds with 185 children currently on roll.

As well as the primary school the site at Green Lane also now houses Green Lane Nursery and Childcare Center and High Force SCITT /School Center Initial Teacher Training Center/. The school is very proud of its close links with the Nursery and High Force and takes an active role in supporting local teacher training.

 

Green Lane is closely connected with Mary's Parish Church in center of the town. The children are encouraged in a wide variety of ways  to develop Christian values and staff work hard to ensure that the Christian ethos pervades throughout the school.

Основно училище Грийн Лейн  се намира в югозападната част на  град  Дърам –   Бърнард Касъл ,в горната част на Грийн Лейн, точно до Виктория Роуд. Той е заобиколен от обширни поля и градини с панорамна гледка към Тийсдейл .

Училищните помещения  са построени за нуждите на основно училище през 1956 г. При последвала   разпоредба сградата на  Бърнард Касъл е слята и преместена в Обединеното училище- Тийсдейл. По- късно училището Бърнард Касъл  се мести  в свободната  сграда на Грийн Лейн. През 1980 г. двете училища  се обединяват и  образуват Основно училище Бърнард Касъл, сега известено като  Основно училище – Грийн Лейн. Основният ремонт е  напълно завършен. Училището се грижи за 4-11 годишни деца, техния брой е 185 .

Освен  основно училище  Грийн Лейн  помещава детска градина, център за работа с деца и център за квалификация на учители. Училището е много гордо от своите тесни връзки с детската градина, центъра за квалификация и активно участва в подпомагането на местното обучение на учители.

Грийн Лейн е в тясна връзка с  Парижката  църква Св. Мери  в центъра на града. Децата са насърчавани в голямо разнообразие от начини за развитие на християнските ценности и служителите  работят  усилено, за да се гарантира, че християнството  намира място  в училищното обучение.