Pedagogical staff at Kocho Chestemenski school, realizing the challenges of the 21st century for equal education of our students to that of European students and together with Green Lane CE Primary School decided to work out that project for good practices exchange. We intend to develop our skills in the sphere of teaching of all general education subjects as well as good practices for mastering and diminishing the aggression among students.

 

           Педагогическият персонал в ОУ Кочо Честеменски, осъзнавайки предизвикателствата на 21-ви век за равно образование на учениците ни с това на европейските ученици и заедно с Green Lane CE, реши да разработи този проект за обмен на добри практики. Имаме намерение да развиваме уменията си в областта на обучението на всички общообразователни предмети, както и да развиваме добри практики за овладяване и намаляване на агресията сред учениците