В резултат от екипната работа на ОУ "Кочо Честеменски" и ОУ "Грийн Лейн", Англия бе изработен образец за методическо описание на урок на база английския опит.

Разгледай плана.