Отразяване на проекта в местния печат News North East, м. Декември 2014 - разгледай