По време на изпълнението на проекта са заложени 2 работни срещи и 4 мобилности.